English

Measúnú

Chun an tairbhe is fearr a bhaint as an gcúrsa, déanfar scrúdú cainte ag tús gach cúrsa chun cumas Gaeilge an scoláire a mheas. Beidh scrúdú cainte eile ann roimh dheireadh an chursa.

Seolfar tuairisc chuig tuismitheoirí maidir le dul chun cinn i Labhait na Gaeilge, forbairt phearsanta agus shóisialta, rannpháirtíocht, dialann/cóipleabhar agus moltaí roimh dheireadh an chursa.

Tá nótaí ullmhúcháin don scrúdú cainte ar fáil ar shuíomh gréasáin an choláiste anseo.

Foireann

Príomhoide
Príomhoide Tánaisteach
Múinteoirí
Ardchinnirí 

Ranganna beaga.
Tá na múinteoirí go léir cáilithe le cleachtadh múinteoireachta.

Iarratais poist: 

Múinteoirí: Download application form / Íoslódáil foirm iarratas. 
Ardchinnirí: Download application form / Íoslódáil foirm iarratas.