English

Rialacha

  1. Is cumas labhartha Gaeilge príomhaidhm an chúrsa. Féadfar scoláire a labhraíonn Béarla a chur abhaile.
  2. Táthar ag súil le dea-iompar ó gach scoláire i rith an chúrsa.
  3. Beidh próiseas cuí achomhairc ar fáil do scoláirí.
    • Níl sé de chead ag aon scoláire dul san uisce ach ag am áirithe ’s áit áirithe agus ansin i láthair múinteora
    • Caithfidh gach scoláire dul chuig a lóistín féin díreach ón gcéilí agus fanacht ann go bricfeasta
    • Ní cheadaítear ól nó seilbh ar dheochanna alcólach.
Cuirfear aon duine a bhriseann na rialacha seo abhaile agus ní thabharfar aon aisíocaíocht.