English

Dianchúrsa Ardteistiméireachta

An aidhm atá ag an gcúrsa 4 lá seo ná chun scoláirí a réiteach chun na hArdteistiméachta 2023. Beidh béim ar leith ar pháipéar 1 agus 2 agus go háirithe ar an scrúdú béil. Tugann sé deis breise dóibh freisin eispéiris iomlán Gaeltachta a fháil. Beidh na scoláirí ag teacht maidin Dé Satharn 29ú Deireadh Fómhair agus ag fágáil maidin Dé Máirt 1ú Samhain. Beidh ranganna á reachtáil thar an trí lá le nótaí chuimsithigh le dul leo.

Táille- €350(Clúdaíonn sé seo bia agus lóistín)

29 Deireadh Fómhair - 1 Samhain 2022