English

Courses

Béim Speisialta – Special Emphasis

Scoláirí Ardteistiméireachta Beidh béim ar labhairt na Gaeilge, cluastuiscint, léamhthuiscint agus gramadach. Treiseoidh díospóireachtaí scileanna cainte agus cumas ceapadóireachta na scoláirí.

Scoláirí an Teastais Shóisearaigh Beidh béim ar labhairt na Gaeilge cluastuiscint, léamhthuiscint agus gramadach oiriúnach do chumas an aoisghrúpa. Cuirfidh díospóireachtaí, rólghlacadh, óráidí, quizzes, sceiteanna, fiche ceist le cumas na scoláirí.

Primary School Students Classes are organised to ease the transition from primary level to secondary level.