English
Post

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí Glacann Coiste an Choláiste leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol an choláiste agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile an choláiste. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir...