English
Post

Nósanna Imeachta Tuairisce

Nósanna Imeachta Tuairisce 1.Tá treoracha maidir le cosaint agus leas leanaí ar fáil. Tús Áite do Leanaí: 2.6 agus 2.7 2.Tá samplaí maidir le cúiseanna réasúnta le himní a bheith ar dhaoine maidir le leas leanaí. Ár nDualgais Cúraim: 1.20 Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.2 3. Tá treoracha maidir le nochtadh eolais maidir le mí-úsáid...

Post

Ráiteas Cosaint Leanaí

Ráiteas Cosaint Leanaí 1. Eolas maidir leis na cúiseanna atá le polasaí agus leas leanaí. Tús Áite do Leanaí: 4.7.1 agus 4.7.2 2.Tá an polasaithe seo dírithe ar na Na scoláiorí Tuismitheoirí Múinteoirí Ardchinnirí Mná tí Fostaithe eile / solátharóirí seirbhíse. 3.Tá sé de dhualgas ar na daoine thuas luaite a bheith ar an eolas faoi...

Post

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí Overview

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí Overview Glacann Coiste an Choláiste leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol an choláiste agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile an choláiste. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta...

Post

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí Glacann Coiste an Choláiste leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol an choláiste agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile an choláiste. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir...