Ráiteas Cosaint Leanaí

Ráiteas Cosaint Leanaí

1. Eolas maidir leis na cúiseanna atá le polasaí agus leas leanaí.

 • Tús Áite do Leanaí: 4.7.1 agus 4.7.2

2.Tá an polasaithe seo dírithe ar na

 • Na scoláiorí
 • Tuismitheoirí
 • Múinteoirí
 • Ardchinnirí
 • Mná tí
 • Fostaithe eile / solátharóirí seirbhíse.

3.Tá sé de dhualgas ar na daoine thuas luaite a bheith ar an eolas faoi chosaint leanaí agus é a chur i bhfeidhm.

4.Tá aidhmeanna Cosaint Leanaí luaite sa réamhrá.

5.Tá sé d’aidhm ag Coláiste Laichtín páistí a choinneáil slán.

 • Tús Áite do Leanaí: 4.7.5
 • Ár nDualgais Cúraim: 1.7

6. Tá leas an pháiste níos tábhachtaí ná aon ní eile.

 • Tús Áite do Leanaí: 1.4
 • Ár nDualgais Cúraim: 1.4
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 1.2

7. Tugtar aitheantas do chearta an pháiste a bheith cosanta, meas a bheith ag daoine ar an bpáiste, go bhfuiltear le héisteacht le páistí agus aird a thabhairt ar a dtuairimí.

 • Tús Áite do Leanaí: Caibidil 1
 • Ár nDualgais Cúraim: 1.4

8. Déanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí cosaint leanaí ag tráthanna speisialta (nuair a athraítear an dlí) agus taobh amuigh de sin gach dara bliain ar a laghad. Déanfaidh coiste stiúrtha an choláiste an t-athrú seo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.